Torrat

Torrat

Torrats de tota classe de fruits secs, que posteriorment s’utilitzen com a snack o per a l’elaboració de productes de confiteria. Per a això, la nostra empresa continua el procés d’industrialització fins el torrat.

Formats d’envasat: la mercaderia es pot envasar en diferents formats a petició del client:

  • Sacs (25-50 kg)
  • Caixes de cartró (5-10- 12.5 kg)
  • Big Bags (500-1000 kg)
  • Bins (1000 kg)
  • Envasats al buit (2.5-5-10 kg)
  • Formats preparats per al consum directe amb atmosfera controlada o no (de 40g-1 kg).