Industrialitzat

Làmines

Làmines (slicing line): Les làmines de fruits secs, destinades principalment a l’industria pastissera, gelateria, etc…

Calibres: Repelades / Naturals / Torrades

Bastons

Bastons (slivering line): Bastonets de fruits secs, utilitzats principalment a la industria del gelat, bombons, pastes de té, etc.. / Repelats / Naturals / Torrats

Calibres: 2-4, 3-5, 4-6, 5-8 / repelades / naturals / torrades

Granet

Granet (crushing or dicing line): El granet de fruits secs, que ocupa un lloc important en l’elaboració d’infinitat de productes de confiteria i pastisseria.

Calibres: 2-4 / 3-5 / 4-6 / 5-8 / Repelat / Natural / Torrat

Farina

Farina (ground line): Farina de fruits secs, comuna en la utilització en pastisseria, massapans, polvorons, etc…

Calibres: extra fi i normal / Repelada / Natural / Torrada

Formats d’envasat:

La mercaderia es pot envasar en diferents formats a petició del client:

  • sacs (25-50 kg)
  • caixes de cartró (5-10- 12.5 kg)
  • Big Bags (500-1000 kg)
  • Bins (1000 kg)
  • envasats al buit (2.5-5-10 kg)
  • formats preparats per al consum directe amb atmosfera controlada o no (de 40g-1 kg).