Envasat

Envasat

Un cop la mercaderia ha estat manipulada, o no, es disposa en diferents formats d’envàs depenent del seu ús, destí o necessitats del client.

Formats d’envasat: la mercaderia es pot envasar en diferents formats a petició del client:

  • sacs (25-50 kg)
  • caixes de cartró (5-10- 12.5 kg)
  • Big Bags (500-1000 kg)
  • Bins (1000 kg)
  • envasats al buit (2.5-5-10 kg)
  • formats preparats per al consum directe amb atmosfera controlada o no (de 40g-1 kg).