Emmagatzematge

Emmagatzematge frigorífic

Les ametlles i les avellanes, s’emmagatzemen en llocs frescos i en cambres frigorífiques (0-7ºC), amb una humitat relativa del 65%, d’acord amb les estrictes normes d’emmagatzematge que mantenen el producte en perfectes condicions fins que s’envia a qualsevol part del món per a multiples aplicacions.

Tipus d’emmagatzematge.

  • Cambra frigorífica.
  • Magatzem regular.

Disposem tres tipus d’emmagatzematge per tal de conservar de manera òptima el seu producte, controlant en tot moment la temperatura i la humitat de cada espai.

  • 22500 m3 d’emmagatzematge regular.
  • 11975 m3 d’emmagatzematge en cambra frigorífica, el producte resta emmagatzemat a una temperatura constant d’entre 6 i 8 ºC i una humitat relativa entre 60- 65%.

Tipus d’emmagatzematge:

  • Cambra firgorífica
  • Magatzem regular.